In­te så hög mil­kost­nad

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN VÄL­UT­RUS­TA­DE test­bi­len får ett slut­pris på när­ma­re 400 000 kro­nor. Det är myc­ket för en var­dags­bil. Men Su­baru kan skry­ta med ett bra andra­hands­vär­de, så kan du ba­ra lig­ga ute med peng­ar­na så be­hö­ver in­te mil­kost­na­den bli hög­re än för till ex­em­pel en Volks­wa­gen Pas­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.