Skö­na sto­lar i en tyst bil

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FJÄDRINGEN HAR för­bätt­rats och med Dri­ve se­lect kan jag verk­li­gen skräd­dar­sy bi­len till oli­ka kör­för­hål­lan­den. Det är ock­så väl­digt tyst i ku­pén med myc­ket li­te vind­brus och näs­tan ing­et mo­tor­ljud alls. Det en­da som hörs en aning är hju­len. Det är ock­så bra plats och skö­na sto­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.