Fun­ge­rar in­te klock­rent

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI HAR FLE­RA fö­ra­ras­si­stent­sy­stem men de är in­te så lät­ta att an­vän­da. Var­ken ad­ap­ti­va fart­hål­la­re el­ler fil­kör­nings­as­si­sten­ten fun­ge­rar klock­rent till­sam­mans. Au­di be­hö­ver gö­ra de här sy­ste­men myc­ket enkla­re för fö­ra­ren att han­te­ra för att de verk­li­gen ska an­vän­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.