So­fisti­ke­ra­de sti­len fun­kar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI VAR MÅNGA som kla­ga­de på att nya A4 var för trå­kig och att Au­di kun­de ha vå­gat dra någ­ra nya lin­jer. Men för All­ro­ad-va­ri­an­ten tyc­ker jag att den här so­fisti­ke­ra­de sti­len verk­li­gen fun­ge­rar. Den snyg­ga grö­na Got­lands­fär­gen ger ett ex­tra plus och vi­sar att vil­ken färg du väl­jer verk­li­gen spe­lar stor roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.