Mås­te bli en suc­cé

Allt Om BILAR - - Provkörning -

GRUND­PRI­SET ÄR NÄR­MA­RE 450 000 kro­nor och det är för­stås myc­ket för en kom­bi med fyr­hjuls­drift. Spe­ci­ellt som fle­ra mel­lansto­ra suv:ar er­bju­der fyr­hjuls­drift för be­tyd­ligt mind­re peng­ar. Jag ha­de ock­så hell­re valt den 30 000 kro­nor bil­li­ga­re och mo­der­na­re två­li­ters­ben­si­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.