Bak­sä­tet är del­bart

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET RYMS FLER li­ter i nya All­ro­ad jäm­fört med den gam­la. Men bak­luc­kan slut­tar or­dent­ligt och från and­ra hål­let kom­mer bak­sä­tet. Där­med är det svårt att få in sto­ra och kan­ti­ga sa­ker, som en barn­vagn, en hund­bur el­ler sto­ra res­väs­kor.

Vol­vo V90 CC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.