Mitsubishi GT

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Här är nå­got att tit­ta på för al­la Mitsubishi Out­lan­der PHEVä­ga­re i Sve­ri­ge. En ny kon­cept­bil skvall­rar om hur Mitsu­bishi ser på näs­ta Out­lan­der-ge­ne­ra­tion. Som ni ser är det här en nå­got mind­re bil – mind­re än Out­lan­der men stör­re än ASX, vil­ket skul­le be­ty­da att Out­lan­der för­sö­ker sig på ett ­bre­da­re pro­gram med ladd­ba­ra su­var i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.