Peu­geot 3008

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Nissan Qashqai och Kia Spor­tage ska få en ny lek­kram­rat i Peu­geot 3008. Men vi gis­sar att det in­te ba­ra bli tjo och tjim när mel­lan­klass-su­var­na möts. Med 308 vi­sa­de Peu­geot att de verk­li­gen kan byg­ga snyg­ga bi­lar med bra tek­nik och kva­li­tet. 3008 är 308:ans suv­sys­kon och kom­mer att bli en myc­ket po­pu­lär bil på fle­ra mark­na­der, in­te minst i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.