BRIDGESTO­NE

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

lan­se­rar sin sto­ra ny­het No­ran­za 001. Det är helt ut­for­mat för nor­dis­ka vin­ter­för­hål­lan­den och ska ge max­i­malt is­grepp med hjälp av en ny ge­ne­ra­tion dub­bar med unik dubb­form. Dub­bar­nas pla­ce­ring och an­tal ska va­ra op­ti­me­ra­de för kör­sä­ker­he­ten. Dess­utom gör en ny för­ank­ring att dub­ben sit­ter kvar läng­re i däc­ket. Brom­s­kraf­ten på is ut­lo­vas va­ra ena­stå­en­de. No­ran­za 001 finns även i ver­sio­ner för suv och van. Sam­man­lagt er­bjuds däc­ket i 52 di­men­sio­ner mel­lan 14 och 18 tum. Dubb­fria Bliz­zak WS80 är ut­for­mat för att va­ra på­lit­ligt i svå­ra nor­dis­ka vin­ter­för­hål­lan­den och finns i 27 stor­le­kar mel­lan 14 och 18 tum. Bliz­zak LM 001 – la­mell har väl­ba­lan­se­ra­de våt- och tor­re­gen­ska­per och har bra grepp på oli­ka slags vin­ter­vä­gar. Det finns i 35 stor­le­kar mel­lan 14 och 20 tum. Ut­märkt grepp på snö och is ut­lo­vas för dubb­fria Bliz­zak DM-V2 lik­som för Bliz­zak LM-80 EVO – la­mell.

är gjort för ex­tre­ma vin­ter­väg­lag i Nor­den. Tu­be Mul­ti­cell i slit­ba­nan tar bort den tun­na vat­ten­fil­men på isen vid in­broms­ning, ac­ce­le­ra­tion och ma­növre­ring för op­ti­mal ba­lans. Bliz­zak W810 – la­mell har ut­märkt grepp på bå­de is, snö och i slask.

BLIZ­ZAK W995

Bridgesto­ne No­ran­za 001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.