DUNLOP

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

har en ny­het i form av däc­ket Win­ter Sport 5 SUV. Däc­ket har en rad in­no­va­tio­ner in­klu­si­ve ett hög­re an­tal däck­block, som ska ge en bätt­re pre­stan­da på snötäck­ta vägar, och vink­la­de mitt­sajp­ning­ar, som ger bra la­te­ralt grepp på ha­la vägar. Dju­pa­re spår ska ock­så skyd­da mot vat­ten­pla­ning. Däc­ket finns i 14 stor­le­kar mel­lan 16 och 20 tum. Dunlop Ice Touch är ett dubb­däck ut­for­mat för att kla­ra de hår­das­te vin­ter­för­hål­lan­de­na i Nor­den. Däc­kets ena­stå­en­de grepp grun­dar sig i mul­ti­rik­ta­de 4D-dubb­de­sig­nen. För bätt­re driv­grepp har 4D-dub­ben en skarp främ­re kant som vid ac­ce­le­ra­tion möj­lig­gör ett fast grepp på isigt un­der­lag. Däc­ket finns i 15 stor­le­kar mel­lan 14 och 17 tum. Dubb­fria Dunlop SP IceS­port har klassiska zick­zack-for­ma­de sajp­ning­ar i slit­ba­nans mitt­re del vil­ket ska ge bra ba­lans och körsta­bi­li­tet. Däc­ket finns i 13 stor­le­kar mel­lan 15 och 17 tum. Dunlop Win­ter Sport 5 är läm­pat för al­la ty­per av vin­ter­för­hål­lan­den och är där­för märkt med Al­pi­ne­em­ble­met. Däc­ket finns i 50 stor­le­kar mel­lan 15 och 19 tum. Dunlop Win­ter Re­spon­se 2 byg­ger på in­no­va­tiv tek­nik som 45-gra­ders skul­dersajp­ning­ar för för­bätt­rat grepp på snö och is vid kurv­tag­ning. Det finns i 20 stor­le­kar mel­lan 15 och 15 tum.

Dunlop Win­ter Sport 5 SUV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.