FIRESTONE

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

ut­ö­kar sin Des­ti­na­tion HP- se­rie med ett ny­ut­veck­lat la­melldäck: Des­ti­na­tion Win­ter för su­var. Däc­ket ut­lo­var suv­fö­ra­re ex­em­pla­risk kon­troll och kom­fort i vin­ter­för­hål­lan­den. Firesto­nes in­gen­jö­rer har ba­se­rat de­sig­nen av Des­ti­na­tion Win­ter på däck­mönst­ret från Win­ter­hawk 3 och an­pas­sat det till de bre­da­re stor­le­kar­na som su­var krä­ver. Firestone Des­ti­na­tion finns till­gäng­ligt i 13 stor­le­kar för 16och 17-tums­fäl­gar. De öv­ri­ga vin­ter­däc­ken är Win­ter­for­ce – ett dubb­däck som ska kla­ra tuf­fa vin­ter­för­hål­lan­den med myc­ket bra grepp på pac­kad snö och is – samt dubb­fria Win­ter­hawk 3 med på­lit­ligt grepp på så­väl lös­snö som is och c-däc­ket Van­hawk Win­ter – la­mell, där den ro­bus­ta kon­struk­tio­nen ska sä­ker­stäl­la hög slit­styr­ka.

Firestone Des­ti­na­tion Win­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.