GISLA­VED

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

släp­per nya däc­ket Nord Frost 200. Det är ut­veck­lat för att pas­sa va­ri­e­ran­de svens­ka vin­ter­för­hål­lan­den och in­ne­hål­ler ny­ut­veck­la­de dub­ben Eco Tri-Star. Den lå­ga vik­ten för att fler dub­bar kan an­vän­das i däc­ket vil­ket in­ne­bär en ökad grepp­för­må­ga på is. Till grep­pet på is bi­drar ock­så en ny möns­ter­de­sign med själv­lå­san­de la­mel­ler och många grepp­kan­ter. En an­nan ny­het är det dubb­fria Gisla­ved Soft Frost w200. De för­höj­da möns­ter­spå­ren mi­ni­me­rar block­de­for­ma­tion och ökar kon­tak­ty­tan mot vägen. Re­sul­ta­tet blir för­bätt­re­at våt­grepp och be­tyd­ligt kor­ta­re broms­sträc­kor på vått un­der­lag.

Gisla­ved Nord Frost 200.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.