COO­PER

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

har till­fört än­nu fler dub­ba­de di­men­sio­ner till WSC-däc­ket. Bland an­nat 195/65-15 och 205/55-16. Styr­kan i WSC an­ses va­ra att det med sitt öpp­na möns­ter ren­sar slask och snö på ett ef­fek­tivt sätt. ICE 100 är ett nor­diskt frik­tions­däck med mjuk gum­mi­bland­ning. Däc­ket har många sajp­ning­ar som ska ge ett bra fäs­te på bå­de lös och pac­kad snö.

Coo­per WSC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.