HANKOOK

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

har en ny­het med det dubb­fria Win­ter iCept iz2. Det har ett nytt ro­ta­tions­rik­tat möns­ter med stör­re fotav­tryck in­spi­re­ra­de av hu­sky-tas­sar samt ny gum­mib­land­ning för bätt­re sta­bi­li­tet och grepp på snö och is. Däc­ket har ett ef­fek­tivt red­skap mot vat­ten­pla­ning på vå­ta vin­ter­vä­gar ge­nom si­na sär­skil­da drä­ne­rings­hål in­bygg­da i slit­ba­ne­mönst­ret. Det om­fat­tar 50 stor­le­kar från 13 till 19 tum. Win­ter Ipi­ke är ett nor­diskt dubb­däck med upp till 170 dub­bar per däck och an­ses som ett sä­kert al­ter­na­tiv på isi­ga vin­ter­vä­gar. Win­ter iCept evo2 är ett eu­ro­pe­iskt dubb­fritt vin­ter­däck av­sett för hög­pre­stan­da- och sport­bi­lar. Win­ter iCept RS2 är ett eu­ro­pe­iskt dubb­fritt vin­ter­däck av­sett för små och mel­lan­klass­bi­lar. För su­var finns iPi­ke RW11, som är dub­bat samt dubb­fria Dy­napri iCept.

Hankook Win­ter Ipi­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.