KUMHO

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

tar in tre nya Europa-frik­tions­däck. Nam­nen är WP51 och WP71 samt CW51. Rang­en är 15 till 19 tum på de två först­nämn­da däc­ken och 14 till 17 tum på det sist­nämn­da. De dubb­fria Europa-frik­tions­däc­ken är fram­för allt po­pu­lä­ra i söd­ra Sve­ri­ge. Skill­na­den är att man får sta­bi­la­re stom­mar då has­tig­hets­in­dex blir bätt­re. Nytt är ock­så det dub­ba­de nor­dis­ka suv-däc­ket WS31. Det på­min­ner om PV-däc­ket Wi31, som fun­ge­rar myc­ket bra i ex­tremt ky­li­ga för­hål­lan­den. Ar­tic Win­ter KW31 är ett frik­tions­däck för nor­dis­ka vin­ter­vä­gar och ut­lo­vas ge op­ti­malt grepp på kal­la väg­ba­nor med is och snö. And­ra däck är PV Nor­disk frik­tion KW31, KC15 nor­disk suv-frik­tion samt det dub­ba­de däc­ket KC11. Där­e­mot bör­jar tro­tjä­na­ren KC16 att fa­sas ut.

Kumho WP51.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.