MICHE­LIN

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

lan­se­rar in­te någ­ra nya vin­ter­däck den­na sä­song ut­an fort­sät­ter med däc­ken X-Ice 3, som är odub­bat, samt det dub­ba­de X-Ice North 3. Bå­da är av­sed­da för nor­dis­ka vin­ter­för­hål­lan­den. Det sist­nämn­da däc­ket, X-Ice North 3, har tio pro­cent kor­ta­re broms­sträc­ka på is samt fy­ra pro­cent bätt­re ac­ce­le­ra­tions­för­må­ga på snö jäm­fört med sin fö­re­gång­a­re. Sam­ti­digt har an­ta­let dubb re­du­ce­rats med upp till 30 pro­cent. Dub­ben ut­lo­vas sit­ta kvar 25 pro­cent läng­re än ti­di­ga­re ge­ne­ra­tion. Dess­utom har Miche­lin tre dubb­fria mel­la­neu­ro­pe­is­ka vin­ter­däck: Miche­lin Al­pin 5, Miche­lin Pi­lot Al­pin samt Miche­lin La­ti­tu­de Al­pin av­sedd för suv.

Miche­lin X-Ice 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.