YOKOHAMA

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

sat­sar på be­prö­va­de däck den­na vin­ter i Sve­ri­ge. IG50+ var en ny­het för­ra året och är ett dubb­fritt vin­ter­däck som ska pas­sa för nor­dis­ka för­hål­lan­den. Broms­sträc­ka och rull­mot­stånd har sänkts med sju pro­cent jäm­fört med fö­re­gång­a­ren IG50. GO73 är ett dubb­fritt vin­ter­däck för SUV. Spo­rer i gum­mib­land­ning­en su­ger upp vat­ten­hin­nan på is, vil­ket ska ge myc­ket bra grepp på isigt un­der­lag. IG55 har stjärn­for­ma­de dubb , så kal­la­de Nin­ja-dubb, med in­rikt­ning på fyr­hjuls­driv­ning.

Yokohama IG50+.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.