6. Bul­ler och brus

Allt Om BILAR - - Listan -

Det är lätt att loc­kas av rik­tigt bil­li­ga pri­ser på nya el­ler näs­ta nya bi­lar. Men det finns en stor skill­nad mel­lan dy­ra och bil­li­ga bi­lar: lju­di­so­le­ring­en. Om det är en en­da sak som ska lyf­tas som den sto­ra skill­na­den mel­lan till ex­em­pel en Vol­vo el­ler Au­di och en Su­zu­ki el­ler Da­cia så är det lju­di­so­le­ring­en. Det kan lå­ta som en ba­ga­tell, men är du en per­son som störs av ljud el­ler som kör många mil på mo­tor­väg i hög fart och gär­na vill kun­na pra­ta med ­per­so­nen som sit­ter bred­vid så är lju­di­so­le­ring­en vik­tig. Vind­brus, ljud från mo­torn el­ler väg­ba­nan – allt ver­kar väl­digt stö­ran­de och är ock­så job­bigt i läng­den.

Bil­li­ga bi­lar bull­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.