7. Driv­me­del

Allt Om BILAR - - Listan -

Ben­sin, eta­nol el­ler die­sel? Och så el­hy­bri­der på det? Det är in­te lätt att ens väl­ja rätt mo­tor när du ska kö­pa näs­ta bil. Och fel be­slut kan be­ty­da många kro­nor i ex­tra skatt. Men tren­den är i al­la fall tyd­ligt: Äld­re die­sel­mo­to­rer och mo­to­rer som in­te kla­rar Eu­ro6 kom­mer att be­straf­fas hårt i kom­man­de skat­te­sy­stem. Om de­bat­ten om nox slår ige­nom i Europa som den gjort i USA kan det ock­så be­ty­da yt­ter­li­ga­re ett hårt slag mot die­sel­mo­to­rer. Fle­ra till­ver­ka­re har ock­så be­stämt sig för att brom­sa ut­veck­ling­en av die­sel­mo­to­rer och helt och hål­let sat­sa på el och ben­sin. Eta­nol ver­kar helt ute och ris­ke­rar att på sikt för­svin­na helt från vå­ra mac­kar. Men som tur är går det att kö­ra E85– bi­lar­na minst li­ka bra på ben­sin. Och så har vi så kal­lad syn­te­tisk die­sel som på sikt kan bli en er­sätt­ning för die­sel – och på så vis ska­ka liv i die­sel­mo­torn igen. Någ­ra till­ver­ka­re har re­dan i dag god­känt bio­die­sel och syn­te­tisk die­sel som driv­me­del i si­na bi­lar. Det säk­ra kor­tet är i dag ben­sin – om du in­te vill ris­ke­ra att gå på en dyr mi­na i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.