10. Histo­ri­ken

Allt Om BILAR - - Listan -

Vi har sett och hört skräck­histo­ri­er­na om bi­lar som klas­sats som odug­li­ga av för­säk­rings­bo­lag via en tripp till nå­got skumt ga­rage i Ös­teu­ro­pa kan säl­jas som nya igen. Bi­lar som då kan sak­na krock­kud­dar el­ler and­ra vitala de­lar. Det är pro­fes­sio­nel­la bilsko­ja­re och skur­kar som lig­ger bakom fus­ket och det är in­te all­tid lätt att upp­täc­ka. Men det mins­ta vi kan gö­ra är att un­der­sö­ka bi­lens in­ter­na­tio­nel­la histo­rik och det finns till ex­em­pel tjäns­ter som Car­fax som gör det åt dig. Finns det någ­ra fel­ak­tig­he­ter kan din bil gå ifrån dröm till kost­sam mar­dröm på sam­ma tid det tar att lä­sa ett pap­per. BMW Z4 – el­ler lik­nan­de sport­bi­lar – är ex­em­pel på en bil som in­te säl­lan im­por­te­rats från and­ra län­der och där du be­hö­ver kon­trol­le­ra histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.