Lå­ter som ett smat­ter­band

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Mo­tor­lju­det är rått – spe­ci­ellt från två­tak­ta­ren som lå­ter som ett smat­ter­band. Kör­ställ­ning­en är in­te den bäs­ta och stund­tals und­rar jag om bi­len har nå­gon lju­di­so­le­ring över­hu­vud­ta­get. Men ku­pén fun­ge­rar mer som en re­so­nanslå­da åt mo­torn. So­net­ten är in­te den mest kom­for­tab­la bil jag kört men otro­ligt un­der­hål­lan­de. Det märks att de som ta­git fram bi­len och gett den sin spe­ci­el­la ka­rak­tär var bi­len­tu­si­as­ter med ton­vik­ten på ral­ly, vil­ket ock­så Saab var världs­mäs­ta­re på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.