Ser­von ur­kopp­lad

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON ALLT OM BI­LARs ex­pert på bil­be­sikt­ning

2Blir det kör­för­bud om man på grund av läc­kage på två ol­je­rör på styr­väx­eln har kopp­lat ur styr­ser­von och in­te har hun­nit att by­ta des­sa rör?

Lä­sa­re MOR­GAN: Nor­malt blir det in­te kör­för­bud om ser­vo­styr­ning är ur funk­tion, men styr­ning­en ska un­der­kän­nas om styr­ning­en är på­tag­ligt kärv vid ma­növre­ring av bi­len. Kör­för­bud blir det om bi­len är myc­ket svår att ma­nö­vre­ra el­ler om det finns en risk att styr­ning­en slu­tar att fun­ge­ra. Om styr­ser­von läc­ker ol­ja el­ler om rör, slang­ar el­ler el­led­ning­ar är ska­da­de blir bi­len un­der­känd vid kon­troll­be­sikt­ning­en. På bi­lar med elekt­risk ser­vo­styr­ning kon­trol­le­ras även att styr­ning­ens var­nings­lam­pa fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.