Bi­len är flytt­gods

Allt Om BILAR - - Besiktning -

7Vid be­sikt­ning­en un­der­kän­des min BMW 745iA-85 på grund av för­höjd CO-halt. Men min bil är flytt­gods och kom till Sve­ri­ge 1988. I pap­pe­ren stod det un­der text­kod:

C MOR­GAN: Det är un­dan­tag från vis­sa krav för flytt­saks­for­don, men de fles­ta kra­ven gäl­lan­de tra­fik­sä­ker­het och miljö gäl­ler även för des­sa bi­lar. För ben­sin­dri­ven per­son­bil klas­sad som flytt­saks­for­don gäl­ler att man vid mil­jö­kon­trol­len ska mä­ta hal­ten kol­mo­nox­id (CO) vid tom­gång och då ska hal­ter över 4,5 vo­lym­pro­cent un­der­kän­nas. För ben­sin­dri­ven per­son­bil av års­mo­dell 1985 som in­te är flytt­saks­for­don gäl­ler gräns­vär­de 3,5 vo­lym­pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.