Pro­blem med hand­tag

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Yt­ter­hand­tag på bak­dör­ren fun­kar in­te, fast det går att öpp­na in­i­från. Jag le­tar ef­ter ett hand­tag med rätt färg på bil­dels­ba­sen men und­rar om jag mås­te fixa det för att kla­ra be­sikt­ning.

Erik MOR­GAN: Nej, det be­hövs in­te så länge som dör­ren går att öpp­na in­i­från. Går det in­te alls att öpp­na en dörr blir bi­len un­der­känd. Samt­li­ga dör­rar för fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re ska kun­na öpp­nas. På dörr kon­trol­le­ras funk­tion, fast­sätt­ning samt ska­dor på dörr­gång­järn och dörr­lås och att dör­ren in­te har vas­sa kan­ter som kan ska­da oskyd­da­de tra­fi­kan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.