An­tisladd ur funk­tion

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Jag und­rar om man får un­der­känt på be­sikt­ning­en om an­tisladd­sy­ste­met är ur funk­tion. ABS-brom­sar­na fun­ge­rar fort­fa­ran­de. Jör­gen MOR­GAN: Ja, och även om det elektro­nis­ka an­tilås­sy­ste­met för brom­sar­na (ABS/EBS) fun­ge­rar ska bi­len un­der­kän­nas. Vid be­sikt­ning­en kon­trol­le­ras att var­nings­lam­pan för an­tisladd­sy­ste­met (ESC/ESP) fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.