Und­ring om tu­tan

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Finns det en re­gel som sä­ger hur högt tu­tan mås­te lå­ta? En an­nan frå­ga är hur ljud­dämp­ning ska fun­ge­ra. Finns det en max­i­mal ni­vå för lju­det? Min bil är en Mustang V8 från 1966. Jo­han

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.