För­kla­ra fe­no­me­net

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3En­ligt fy­si­kens la­gar så är frik­tio­nen den­sam­ma oav­sett vil­ken yta som lig­ger an mot vägen. Det får jag in­te in i mitt hu­vud då jag tyc­ker att en stör­re yta bor­de ge en stör­re frik­tion el­ler i vart fall en stör­re broms­ver­kan. Vän­li­gen för­kla­ra fe­no­me­net för mig.

Sö­ren JO­NAS: Vet in­te vil­ket sam­man­hang du är in­ne på gäl­lan­de frik­tion. Gäl­ler det däc­kens frik­tion mot väg­ba­nan så mås­te man väga in na­tur­la­gar­na gäl­lan­de tyngd­kraft, si­do­kraft och rö­rel­see­ner­gi. Ju mind­re frik­tions­y­ta du har desto stör­re nedåt­rik­tad kraft (tyngd­kraft) får du per kvadrat­cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.