Fel i fläk­ten?

Allt Om BILAR - - Mekanikern - JO­NAS CARLS­SON

6Har pro­ble­met att när jag stängt av bi­len och låst så star­tar fläk­tar­na i ku­pén, men det sker in­te var­je gång. För att få det att slu­ta så sät­ter jag i nyc­keln i tänd­ning­en och vri­der om till and­ra lä­get. Vad be­ror det på? Tobias JO­NAS: Ett så­dant här el­fel är omöj­ligt att sva­ra på ut­an en fel­sök­ning. Men är det verk­li­gen ku­pé­fläk­ten som star­tar? Nor­malt är ju att mo­torns kyl­fläkt går om mo­torn krä­ver ex­tra kyl­ning ef­ter att man stängt av bi­len och där­med vat­ten­pum­pen slu­tat le­ve­re­ra kylväts­ka i sy­ste­met. Och ett så­dant be­te­en­de är helt nor­malt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.