KUNDTJÄNST FÖR PRENUMERANTER

Allt Om BILAR - - Allt Om Bilar -

Det är vik­tigt att det är en­kelt att va­ra kund hos oss. När du har ­ak­ti­ve­rat din pre­nu­me­ra­tion kan du en­kelt skö­ta di­na ären­den on­li­ne på all­tom­bi­lar.pren­ser­vice.se/ kund­tjanst, där finns ock­så frå­gor och svar. Du kan ock­så ringa till oss på tel: 0770–457 195. Pre­nu­me­re­ra på ALLT OM BI­LAR! Vill du ha Sve­ri­ges pig­gas­te bil­ma­ga­sin di­rekt hem i brev­lå­dan? Gå in på www.pren­ser­vice.se och star­ta din pre­nu­me­ra­tion re­dan i dag!

Fo­to: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.