Blocks Mustang har 1 400 häst­kraf­ter

Allt Om BILAR - - Allt Om Bilar - BENGT ISAKSSON

Van­sin­net per­so­ni­fi­e­rat! Så be­skrivs Ken Blocks nya monster­bil Hoo­ni­corn V2 – ut­rus­tad med 1 400 (!) häs­tar.

Den spek­ta­ku­lä­ra Youtu­be–pro­fi­len och ral­ly­fö­ra­ren Ken Block, 48, har bju­dit på många mer el­ler mind­re gal­na åk­tu­rer i si­na ”Gymk­ha­na”–fil­mer på nä­tet.

I sitt nya pro­jekt har han upp­da­te­rat värsting­bi­len Hoo­ni­corn, som han gjor­de en van­sin­nes­färd med i Los Ang­e­les i ”Gymk­ha­na 7” 2014.

Den ur­sprung­li­ga Ford Mustang–bi­len av års­mo­dell 1965 an­vän­de en an­pas­sad Roush Ya­tes 6,7–li­ters V8 trim­mad upp till att le­ve­re­ra 845 häst­kraf­ter och pa­rad med ett Sa­dev all­hjuls­drift– sy­stem.

I den nya, upp­da­te­ra­de ska­pel­sen – Hoo­ni­corn V2 – pro­du­ce­ras he­la 1 400 häst­kraf­ter i en me­ta­nol­mo­tor och bi­len har dubb­la tur­bo­ag­gre­gat.

”Den här är det mest skräm­man­de jag nå­gon­sin kört. Jag över­dri­ver in­te. Det är en ga­len upp­le­vel­se att för­sö­ka dri­va den här sa­ken. Känns fan­tas­tiskt”, sä­ger Ken Block till den ame­ri­kans­ka mo­tor­saj­ten Carscoops.

Hoo­ni­corn V2 pla­ne­ras att snart vi­sas i en ”Gymk­ha­na”–film.

Tur­bo­lad­da­re ut­lo­vas att pop­pa upp ur hu­ven och av­ga­ser­na ska spru­ta eld.

Spek­ta­ku­lärt var or­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.