Nis­san Mic­ra 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Nis­sans pro­jekt­le­da­re har gjort sam­ma mark­nads­un­der­sök­ning som Toyo­tas och kom­mit fram till att de­sign fort­fa­ran­de är det all­ra vik­ti­gas­te vid ett bil­köp. Mic­ra ska för­sö­ka er­öv­ra kun­der från and­ra mär­ken – 65 pro­cents er­öv­rings­grad – vil­ket krä­ver en de­sign som verk­li­gen står ut – bå­de på in- och ut­si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.