CI­TROËN C3 PICASSO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Många ha­de för­vän­tat sig att få se nya Ci­troën C3 Picasso på bil­sa­long­en i Pa­ris, men vi vet nu att sys­ter­bi­len till Opel Me­ri­va kom­mer att vi­sas se­na­re. Till skill­nad mot Me­ri­va kom­mer C3 Picasso att få fyr­kan­ti­ga lyk­tor, där Me­ri­va har mer ho­ri­son­tel­la. Se­nas­te ryk­tet sä­ger att re­spek­ti­ve till­ver­ka­re kom­mer att an­vän­da si­na eg­na mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.