MER­CE­DES AMG A43.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Som ni sett så har Mer­ce­des in­lett tes­ter­na av nya A-klass. Men AMG-av­del­ning­en har ock­så in­lett ar­be­tet med att ska­pa en AMG-ver­sion av sam­ma mo­dell. Vi ser att det är be­tyd­ligt stör­re luftin­tag och stör­re brom­sar. Det här ver­kar in­te bli en A45 AMG ut­an sna­ra­re en A43-ver­sion där hu­vud­kon­kur­ren­ten in­te är Au­di RS3, som för A45, ut­an sna­ra­re Au­di S3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.