MER­CE­DES A-KLASS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Till­sam­mans med S7 på ”Ring­en” snur­rar ock­så Mer­ce­des nya A-klass. Och vi minns att när da­gens A-klass pre­sen­te­ra­des var det bör­jan på en stor nystart för he­la Mer­ce­des. Nya A-klass byggs på MFA2-platt­for­men som ock­så ska an­vän­das för näs­ta B-klass. Det här blir Mer­ce­des sto­ra ny­het i Frank­furt hös­ten 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.