ASTON MARTIN GT 12 ROADSTER.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Un­der Good­wood-fes­ti­va­len vi­sa­de Aston Martin en spe­ci­al­ver­sion i form av Van­tage GT12. Men här ser vi en pro­to­typ av GT12 Roadster vil­ket skvall­rar om att Aston Martin kanske fun­de­rar på en se­rie­pro­duk­tion av GT12. El­ler så hand­lar det om att Aston Martin ska byg­ga en väl­digt be­grän­sad upp­la­ga av GT12 Roadster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.