FORD FIESTA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ford job­bar med nya vik­ti­ga Fiesta och vi har ti­di­ga­re sett fem­dör­rars­ver­sio­nen ute på test­vä­gar­na. Här är en snygg tre­dör­rars kom­biku­pé och den är i grun­den ex­akt li­ka­dan som fem­dör­rarsmo­del­len, bort­sett från si­dor­na för­stås. Nya Fiesta vän­tas bli stör­re än da­gens mo­dell och ock­så dy­ra­re då Ford för­sö­ker bli mer pre­mi­um och på det vi­set öka vinst­mar­gi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.