VW POLO SUV.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Volks­wa­gen ut­veck­lar som bäst en lil­le­bror till po­pu­lä­ra Ti­gu­an. Den byggs på sam­ma platt­form som Polo och vi kan an­ta att den får vis­sa lik­he­ter med kon­cept­bi­len T-Cross Bre­e­ze som vi­sa­des i Genè­ve i vå­ras. Suv-Po­lon blir fem­dör­rars och såklart med tak när den når hand­lar­na un­der 2018. Nya Polo-ge­ne­ra­tio­nen ska byg­gas på MQB-platt­for­men vil­ket möj­lig­gör fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.