KIA RIO GT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Vi har re­dan fått se Ki­as nya snyg­ga Rio men den här test­bi­len an­ty­der att det ock­så kom­mer en GT-ver­sion. Vi ser till ex­em­pel en de­sign på LED-lam­por­na som lik­nar det vi sett på Au­di-bi­lar vil­ket ska ge Rio GT ett unikt ut­se­en­de. Nya Rio de­bu­te­rar se­na­re i år samt 2017 på vis­sa mark­na­der och Kia kom­mer att vi­sa ett par nya mo­to­rer till sin po­pu­lä­ra små­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.