Den en­da ak­ti­va 56:an

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag läs­te i en ar­ti­kel att du gra­tu­le­ra­de Ste­fan Jo­hans­son på hans fö­del­se­dag och att han är den en­da ak­ti­va 56:an. Jag mej­la­de SVT och frå­ga­de var­för in­te Ste­fan var med i tv-se­ri­en om 56:or­na och fick till svar att ”Ste­fan Jo­hans­son in­te är del av 56:or­na”, och blev hän­vi­sad via en länk till Wi­ki­pe­dia. SVT har gjort en tv-se­rie som grun­dar sig på en Wi­ki­pe­di­a­si­da, ett fo­rum där vem som helst kan gå in och re­di­ge­ra. SVT tar till al­la me­to­der för att hål­la vå­ra mo­torsport­pro­fi­ler ut­an­för. Bengt Gri­ve lär ha sagt en gång ” Jag ha­tar tre spor­ter for­mel 1, for­mel 2 och for­mel 3”, det gäl­ler visst fort­fa­ran­de.

Berndt Olov Bern­t­son

JAN-ERIK:

Ja, det var synd att SVT ­mis­sa­de ”Lö­vis”, men jag för­står att de in­te kan ploc­ka med al­la och vi som var med på 1970-ta­let vet att det mest hand­la­de om Sten­mark, Borg, Frank och Lin­da. Vi får väl lob­ba för en tv-se­rie med mo­tor­pro­fi­ler i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.