Sju­sit­sig pri­vat­le­a­sing

Allt Om BILAR - - Brev -

In­tres­sant ar­ti­kel om pri­vat­le­a­sing! Vet du om det er­bjuds pri­vat­le­a­sing på någ­ra sju­sit­si­ga mo­del­ler?

JAN-ERIK:

Mag­nus Ols­son

De fles­ta im­por­tö­rer er­bju­der pri­vat­le­a­sing som fi­nan­sie­rings­al­ter­na­tiv till si­na bil­mo­del­ler. Pra­ta med åter­för­säl­ja­ren. Det är van­ligt att det som an­non­se­ras är de bil­li­gas­te bi­lar­na, men tit­tar du på re­spek­ti­ve bil­mär­kes hem­si­da så kom­mer du att se att pri­vat­le­a­sing finns med där som al­ter­na­tiv till ett rent ny­bils­köp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.