In­te sam­ma fusk i Eu­ro­pa

Allt Om BILAR - - Brev -

Vill gär­na ve­ta vad som kom­mer att hän­da med be­rör­da Au­di-ägar­na som drab­ba­des i Sve­ri­ge? Har de in­te rätt till er­sätt­ning? Re­zai

JAN-ERIK:

I Sve­ri­ge och Eu­ro­pa har VW­kon­cer­nen en­bart ar­be­tat med åter­kal­lel­ser av de mo­del­ler som har den ­ak­tu­el­la pro­gram­va­ran in­stal­le­rad och där den på­ver­kar ut­släpps­vär­de­na. Men det hand­la­de in­te om sam­ma fusk med sam­ma vär­den på bi­lar­na i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.