Au­tobroms som stan­dard

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN SVENS­KA im­por­tö­ren har valt att er­bju­da au­tobroms som stan­dard vil­ket be­ty­der att bi­len stan­nar om det dy­ker upp en an­nan bil fram­för. Men det är oklart om även det vas­sas­te fot­gäng­ar– och stads­skyd­det med au­tobroms för det mesta i far­ter upp till 36 km/tim ock­så är stan­dard. En bra de­talj är au­tobroms vid back­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.