Iden­tisk med Ti­gu­an

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FÖRBRUKNING OCH CO2–siff­ror är i det när­mas­te iden­tis­ka med sam­ma driv­li­na i Ti­gu­an – trots att Ko­diaq är stör­re och tyng­re. Det vi­sar att luft­mot­stånd och rull­mot­stånd he­la ti­den ut­veck­las. Vi vet än­nu li­te om VW–bi­lar­nas verk­li­ga förbrukning, men bi­len körs van­ligt­vis lugnt så du bor­de kla­ra dig på drygt 6 li­ter per tio mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.