Ospän­nan­de på tryggt sätt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR MER di­rekt och mer lätt­styrt än nå­gon an­na Sko­da– mo­dell och kanske har änt­li­gen Sko­das in­gen­jö­rer valt bort det trö­ga och tunga. Det finns ock­så kör­pro­gram – främst för ha­la un­der­lag. Kö­re­gen­ska­per­na är väl­digt ne­utra­la och för­ut­säg­ba­ra vil­ket in­te alls är trå­kigt. Det är ospän­nan­de på ett tryggt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.