Myc­ket som är stan­dard

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NÄR DET HÄR skrivs vet vi väl­digt li­te om ut­rust­ningsni­vå­er­na och pri­ser­na för den svens­ka mark­na­den. Vi gil­lar än­då att myc­ket av sä­ker­hets­ut­rust­ning­en som er­bjuds är stan­dard i Sve­ri­ge. Den lägs­ta ut­rust­ningsni­vån Acti­ve kom­mer in­te ens till Sve­ri­ge, här får vi nöja oss med Am­bi­tion och Sty­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.