Driv­li­nan fun­ge­rar bra

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VW– GRUPPENS NYA ar­bets­häst är en die­sel­mo­tor på 190 häst­kraf­ter i kom­bi­na­tion med en sjuste­gad au­to­mat­lå­da. Och driv­li­nan fun­ge­rar rik­tigt bra i Ko­diaq. Den här driv­li­nan står ock­så för 80 pro­cent av för­sälj­ning­en. Den svens­ka im­por­tö­ren har valt bort två mo­to­rer och al­la fram­hjuls­driv­na va­ri­an­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.