Sko­da går mot mitt­få­ran

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MIN GISSNING NÄR det här skrivs är att Sko­da Ko­diaq pris­mäs­sigt kom­mer att lig­ga mel­lan Se­at Ateca och VW Ti­gu­an, men då li­te när­ma­re Ti­gu­an. Sen kos­tar vis­sa sa­ker ex­tra så det är svårt att jäm­fö­ra VW och Sko­da rakt av. Sko­da har en gång för al­la läm­nat låg­pris­lan­det och lan­dar nu mer och mer i mitt­få­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.