In­te all­ra bäs­ta ryk­tet

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN TVÅLITERSDIESEL från VW–grup­pen har för­stås in­te all­ra bäs­ta ryk­tet. Och det finns de lä­sa­re som tyc­ker att vi ska så­ga al­la di­es­lar från VW. Men så går det för­stås in­te till, vi kan in­te dö­ma da­gens mo­to­rer ef­ter vad som gjorts ti­di­ga­re. Men Au­di har å and­ra si­dan in­te gått främst vad gäl­ler att ha förbrukning som stäm­mer väl med verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.