Ny tek­nik kos­tar ex­tra

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI SKRYTER MED en hel del ny tek­nik som hjäl­per fö­ra­ren att brom­sa, att se fa­ror och att hål­la bi­len på rätt stäl­le på vägen. Men myc­ket av den nya fi­na tek­ni­ken är till­val och kos­tar ex­tra. Och in­te ba­ra det – det gäl­ler ock­så att kö­pa­ren väl­jer att be­ta­la för det. Jag hop­pas att Au­di i Sve­ri­ge väl­jer att ploc­ka in mer säkerhet som stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.