Välj rätt utrustning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SKA DU KÖPA en Au­di A5 så för­be­red dig på ett par kväl­lar vid da­torn för att väl­ja ut rätt tilläggs­ut­rust­ning. Det mesta av det bäs­ta och vik­ti­gas­te kos­tar ex­tra och när du är klar ska du in­te bli för­vå­nad om det hand­lar om drygt 100 000 kro­nor över grund­pri­set. Ett råd är än­då att sat­sa på säkerhet fö­re de­sign och un­der­håll­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.